angle-left Arte eszeniko eta musikalen prestakuntza ekintzetarako laguntzak

Arte eszeniko eta musikalen prestakuntza ekintzetarako laguntzak

Convocatoria pública de ayudas formativas en artes escénicas y musicales

 

Lehiaketa araubidean, arte eszenikoen (dantza, antzerkia, zirkua eta mimika) eta musikalen alorretan norbanakoen garapena eta ezaguera bultzatzeko helburua duten dirulaguntzak ematea, oinarrizko prestakuntzako ikasketa arautuei dagozkien edo eszenaratzea edo muntaia berekin dakarten proiektuak alde batera utzita.

 

Lekua:

Aurkezpena: Arabako Foru Aldundia - Erregistro Orokorra

Probintzia plaza, 5. 01001 Vitoria-Gasteiz

Itundutako erregistroak

 

Informazio gehiagorik:

Kultura Ekintza Zerbitzua / Servicio de Acción Cultural

Plaza de la Provincia 5, 3º. 01001 Vitoria- Gasteiz

 945 181818  luz./ext. 52271

 

Hartzailea:

Deialdi honetara aurkeztu ahal izango dira baldintza hauek betetzen dituzten pertsona fisikoak:

-18 urte beteta edukitzea eta 30 urte bete gabe.

- Azkeneko hiru urteetan etengabe Arabako Lurralde Historikoko edo Trebiñuko Konderriko edozein udalerritan erroldatuta egotea

 

Diru zuzkidura: 20.000 €

 

Egoera: 2019ko deialdia itxita