Arte eszeniko eta musikalen 2020ko ekitaldiko prestakuntza ekintzetarako deialdi publikoa

Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Sailak proposatu du 2020ko ekitaldian arte eszeniko eta musikaletan
prestakuntza ekintzetarako laguntzen deialdi publikoa egitea.