Ayudas extraordinarias para la recuperación económica del sector cultural y creativo del THA y enclave de Treviño, tras la declaración de alarma sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19 EUS

Deialdi honen xedea hiru dirulaguntza mota finantzatzea da: gastu arrunta, inbertsioak eta kulturaren  proiektuak eta ekitaldiak diseinatzeko edo birdiseinatzeko azpiegitura eta ekipamenduen...