Laguntzak eta deialdiak Programas forales duen edukia.

Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programa de exhibición y difusión cultural y festivales en el THA y Enclave de Treviño
Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programa de exhibición y difusión cultural y festivales en el THA y Enclave de Treviño

Nori zuzendua Erakunde onuradunek Arabako Lurralde Historikoan eta/edo Trebiñuko enklabean izan beharko dute egoitza soziala eta fiskala. Bi dirulaguntza modalitate ezartzen dira: modalitatearen kasuan, profesional autonomoak, kultura sektoreko enpresak eta kultura elkarteak. modalitatearen kasuan, Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko udalak eta kuadrillak, Gasteizko Udala eta hura parte den kuadrilla izan ezik. Dirulaguntzen aurrekontu egozpena, zenbatekoa eta muga 1. Deiald...


Convocatoria pública de ayudas formativas en artes escénicas y musicales
Arte eszeniko eta musikalen prestakuntza ekintzetarako laguntzak

Lehiaketa araubidean, arte eszenikoen (dantza, antzerkia, zirkua eta mimika) eta musikalen alorretan norbanakoen garapena eta ezaguera bultzatzeko helburua duten dirulaguntzak ematea, oinarrizko prestakuntzako ikasketa arautuei dagozkien edo eszenaratzea edo muntaia berekin dakarten proiektuak alde batera utzita. Hartzaileak: Deialdi honetako dirulaguntzakpertsona fisikoek eskatu ahalko dituzte, ezaugarri hauek betetzen bazituzten 2021eko urtarrilaren 1ean: 18 urte beteta edukitzea eta 30 urte...


Ayudas ayuntamientos
Arabako eta Trebiñuko enklabeko udalek eta kuadrillek sustatutako kultura ekimenak garatzeko laguntzak

Deialdi honen bitartez, dirulaguntzak eman nahi dira, lehiaketa bidez, eta horren helburua da Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean udalek eta kuadrillek 2020rako sustatutako kultura ekimenak garatzekolaguntzak ematea, betiere emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzen dutenak babestuta, Kultura eta Kirol Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrak onesten dituen Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 50/2019 Foru Dekretuak xedatuta...