Laguntzak eta deialdiak Programas forales duen edukia.

Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programa de exhibición y difusión cultural y festivales en el THA y Enclave de Treviño
Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programa de exhibición y difusión cultural y festivales en el THA y Enclave de Treviño

Nori zuzendua Erakunde onuradunek Arabako Lurralde Historikoan eta/edo Trebiñuko enklabean izan beharko dute egoitza soziala eta fiskala. Bi dirulaguntza modalitate ezartzen dira: modalitatearen kasuan, profesional autonomoak, kultura sektoreko enpresak eta kultura elkarteak. modalitatearen kasuan, Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko udalak eta kuadrillak, Gasteizko Udala eta hura parte den kuadrilla izan ezik. Dirulaguntzen aurrekontu egozpena, zenbatekoa eta muga 1. Deiald...


Convocatoria pública de ayudas formativas en artes escénicas y musicales
Arte eszeniko eta musikalen prestakuntza ekintzetarako laguntzak

Lehiaketa araubidean, arte eszenikoen (dantza, antzerkia, zirkua eta mimika) eta musikalen alorretan norbanakoen garapena eta ezaguera bultzatzeko helburua duten dirulaguntzak ematea, oinarrizko prestakuntzako ikasketa arautuei dagozkien edo eszenaratzea edo muntaia berekin dakarten proiektuak alde batera utzita. Hartzaileak: Deialdi honetako dirulaguntzakpertsona fisikoek eskatu ahalko dituzte, ezaugarri hauek betetzen bazituzten 2021eko urtarrilaren 1ean: 18 urte beteta edukitzea eta 30 urte...


Ayudas y subvenciones
Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko barrendegiko kultura eta sormen sektorearen gastu arrunta finantzatzeko ezohiko laguntzen deialdia, 2021eko ekitaldia

Deialdi honen xedea da kultura eta sormen sektorean jarduera ekonomikoa ohikotasunez garatzen duten profesional autonomoei, ETEei eta mikroenpresaren kategoria duten elkarteei gastu arrunta finantzatzea, norgehiagoka araubideari lotutako dirulaguntzak emanez. Hartzaileak: Laguntza hauen erakunde onuradunek Arabako Lurralde Historikoan eta/edo Trebiñuko barrendegian izan beharko dute sozietatearen egoitza eta zerga egoitza. Erakunde onuradun izan daitezke atal honetan ageri diren kultura eta so...


Ayudas ayuntamientos
Arabako eta Trebiñuko enklabeko udalek eta kuadrillek sustatutako kultura ekimenak garatzeko laguntzak

Deialdi honen bitartez, dirulaguntzak eman nahi dira, lehiaketa bidez, eta horren helburua da Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean udalek eta kuadrillek 2020rako sustatutako kultura ekimenak garatzekolaguntzak ematea, betiere emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzen dutenak babestuta, Kultura eta Kirol Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrak onesten dituen Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 50/2019 Foru Dekretuak xedatuta...


Subvenciones a asociaciones para la realización de actividades culturales en Álava
Irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeei kultura jarduerak egiteko emango zaizkien dirulaguntzak

Xedea: Lehiaketaren bidez dirulaguntzak ematea, kultura elkarte eta erakundeek Arabako Lurralde Historikoan, Gasteizko udalerrian egindakoak izan ezik, eta Trebiñuko Konderrian sustatutako kultura ekimenei laguntzearren. Aurkezpena: Arabako Foru Aldundia - Erregistro Orokorra Probintzia plaza, 5. 01001 Vitoria-Gasteiz Itundutako erregistroak Informazio gehiagorik: Kultura Ekintza Zerbitzua / Servicio de Acción Cultural Plaza de la Provincia 5, 3º. 01001 Vitoria- Gasteiz 945181818 Hartzaile...


Convocatoria pública de ayudas formativas
Arabako lurralde historikoko udalek sustatutako musika prestakuntzarako programak garatzeko dirulaguntzen deialdi publikoa

Dirulaguntzak eman nahi dira lehiaketa bidez, eta xedea da Araban musika prestakuntzako programak diruz laguntzea. Programa horiek Arabako lurralde historikoko udalek gauzatu beharko dituzte. Lekua: Aurkezpena: Arabako Foru Aldundia - Erregistro Orokorra Probintzia plaza, 5. 01001 Vitoria-Gasteiz Itundutako erregistroak Informazio gehiagorik: Kultura Ekintza Zerbitzua / Servicio de Acción Cultural Plaza de la Provincia 5, 3º. 01001 Vitoria- Gasteiz Hartzailea: Arabako Lurralde Historikok...