Laguntzak eta deialdiak times Programas forales duen edukia.

Convocatoria pública de ayudas formativas en artes escénicas y musicales
Arte eszeniko eta musikalen prestakuntz ...

Lehiaketa araubidean, arte eszenikoen (dantza, antzerkia, zirkua eta mimika) eta musikalen alorretan norbanakoen garapena eta ezaguera bultzatzeko helburua duten dirulaguntzak ematea, oinarrizko prestakuntzako ikasketa arautuei dagozkien edo eszenaratzea edo muntaia berekin dakarten proiektuak alde batera utzita. Hartzaileak: Deialdi honetara aurkeztu ahal izango dira baldintza hauek betetzen dituzten pertsona fisikoak: 18 urte beteta edukitzea eta 30 urte bete gabe. Azkeneko hiru urteetan et...


Ayudas ayuntamientos
Arabako eta Trebiñuko Konderrian udalek ...

Arabako eta Trebiñuko Kondarrian udaletara eta kuadrilletara zuzendutako deialdi publikoa, Gasteizko udala eta hura parte den kuadrilla izan ezik. Dirulaguntzak eman nahi dira, lehiaketa bidez, eta horren helburua da Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Konderrian udalek eta kuadrillek sustatutako kultura ekimenak garatzeko laguntzak ematea, betiere emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzen dutenak babestuta. Lekua: Aurkezpena: Arabako Foru Aldundia - Erregistro Orokorra Probintzia p...


Convocatoria pública de ayudas formativas
Arabako lurralde historikoko udalek sus ...

Dirulaguntzak eman nahi dira lehiaketa bidez, eta xedea da Araban musika prestakuntzako programak diruz laguntzea. Programa horiek Arabako lurralde historikoko udalek gauzatu beharko dituzte. Lekua: Aurkezpena: Arabako Foru Aldundia - Erregistro Orokorra Probintzia plaza, 5. 01001 Vitoria-Gasteiz Itundutako erregistroak Informazio gehiagorik: Kultura Ekintza Zerbitzua / Servicio de Acción Cultural Plaza de la Provincia 5, 3º. 01001 Vitoria- Gasteiz Hartzailea: Arabako Lurralde Historikok...


Subvenciones a asociaciones para la realización de actividades culturales en Álava
Irabazteko xederik gabeko elkarte eta e ...

Xedea: Lehiaketaren bidez dirulaguntzak ematea, kultura elkarte eta erakundeek Arabako Lurralde Historikoan, Gasteizko udalerrian egindakoak izan ezik, eta Trebiñuko Konderrian sustatutako kultura ekimenei laguntzearren. Aurkezpena: Arabako Foru Aldundia - Erregistro Orokorra Probintzia plaza, 5. 01001 Vitoria-Gasteiz Itundutako erregistroak Informazio gehiagorik: Kultura Ekintza Zerbitzua / Servicio de Acción Cultural Plaza de la Provincia 5, 3º. 01001 Vitoria- Gasteiz ( 945181818 María Car...